veebruar 2019
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Vallavanem Andrus Umboja                                                        
Abivallavanem Priit Põldma                                                        
Abivallavanem Art Kuum                                                        
KANTSELEI                                                        
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Vallasekretär Leho Kure                                                        
Vallasekretäri abi Maire Kivistu                                                        
IT juht Kalev Algo                                                        
Infoturbejuht Mihkel Toomse                                                        
Jurist  Leeles Lilleorg                                                        
Sekretär Piret Reinmart                                                        
Kantseleispetsialist Elo Pajo                                                        
Juristi abi Reelika Rohi                                                        
Järelevalveametnik Sergei Dõmða                                                        
                                                           
FINANTSOSAKOND                                                        
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Finantsjuht Terje Linder                                                        
Vanemraamatupidaja Karin Salumäe                                                        
Vanemraamatupidaja Jaana Haab                                                        
                                                           
MAA-, EHITUS- JA PLANEERIMISOSAKOND                                                        
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Osakonna juhataja Elvis Tõnnison                                                        
Maanõunik Ülo Laanemets                                                        
Registripidaja Alla Tempel                                                        
Planeerimisnõunik Jekaterina Jelizaveta Sibul                                                        
Planeeringuspetsialist Evelin Kuusik                                                        
Planeerimise assistent Gerli Kelk                                                        
Projekteerimistingimuste menetleja Kaili Velleste                                                        
Ehituskontrolli spetsialist Piret Kirjanen                                                        
Ehituskontrolli peaspetsialist Viktoria Urb                                                        
Maakorraldusspetsialist Kätlin Rennel                                                        
                                                           
KESKKONNA- JA KOMMUNAALOSAKOND                                                        
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Osakonna juhataja Teet Sibrits                                                        
Ehitusinsener Martti Taidre                                                        
Haldur Tiit Tammesson                                                        
Haldur Marko Raudlam                                                        
Keskkonnanõunik Mailis Virve                                                        
Kommunaalmajanduse insener Arvo Täks                                                        
Jõelähtme ja Rammu kalmistuvaht Jaak Saarma                                                        
Saha kalmistuvaht Jaanus Hiis                                                        
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
HARIDUS-, KULTUURI- JA SOTSIAALOSAKOND                                                        
                                                           
Osakonna juhataja Carmen Viherpuu                                                        
Sotsiaalnõunik Pilleriin Kurg                                                        
Sotsiaaltööspetsialist Liivi Vain                                                        
Sotsiaaltööspetsialist Liis Koppel                                                        
Noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov                                                        
Noorsootöötaja Mariin Virolainen                                                        
Noorsootöötaja Mai-Liis Hansson                                                        
Noorsootöötaja Grete-Helena Eranurm                                                        
Lastekaitsespetsialist Rita Hanni                                                        
Koduhooldustöötaja Imbi Sepamägi                                                        
Noortekeskuse koristaja-administraator Silva Soolepp                                                        
Noortekeskuse koristaja-administraator Kersti Vaht