JÕELÄHTME VALLAVOLIKOGU 10. KOOSSEISUREVISJONIKOMISJONI LIIKMETE OSAVÕTT  KOMISJONI KOOSOLEKUTEST 
Nimi 07.12.2021 20.01.2022 21.02.2022 21.03.2022 28.04.2022 19.05.2022 27.06.2022 22.08.2022 26.09.2022 07.11.2022 28.11.2022 13.12.2022 06.01.2023 20.02.2023 28.03.2023 02.05.2023 22.05.2023 30.05.2023 01.08.2023 08.08.2023 03.10.2023 25.10.2023 20.11.2023 27.11.2023 21.12.2023 25.01.2024 20.02.2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Allar-Reinhold Veelmaa                                                      
Arno Kannike                                                      
Jaan Tepp                                                      
Kai Rimmel                                                      
Andrus Sepp                                                      
Kohal  
Puudus
Tagasi astunud