Juuli 2022
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Vallavanem Andrus Umboja                                                              
Abivallavanem Art Kuum                                                              
Abivallavanem Priit Põldma                                                              
Arendusnõunik Piia Eller                                                              
        ˇˇ                                                        
KANTSELEI                                                              
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Vallasekretär Leho Kure                                                              
Infoturbejuht Rivo Nurk                                                              
IT juht Kalev Algo                                                              
Jurist  Tanel Tobro                                                              
Jurist                                                                
Järelevalveametnik Diana Surkova                                                              
Kantseleispetsialist Kristy Tann                                                              
Sekretär Piret Reinmart                                                              
Vallasekretäri abi Maire Kivistu                                                              
                                                                 
FINANTSOSAKOND                                                              
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Finantsjuht Terje Linder                                                              
Vanemraamatupidaja Jaana Haab                                                              
Vanemraamatupidaja Karin Salumäe                                                              
                                                                 
MAA-, EHITUS- JA PLANEERIMISOSAKOND                                                              
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Osakonna juhataja Kristiine Urb                                                              
Ehituskontrolli peaspetsialist Uljana Minakova-Issajeva                                                              
Ehituskontrolli peaspetsialist Mart Pops                                                              
Ehituskontrolli spetsialist Piret Haas                                                              
Maakorraldusspetsialist Kätlin Rennel                                                              
Maanõunik Ülo Laanemets                                                              
Planeerimise assistent Gerli Kelk                                                              
Planeerimisnõunik Jekaterina Jelizaveta Sibul                                                              
Planeeringuspetsialist Tiina Skolimowski                                                              
Projekteerimistingimuste menetleja Kaili Velleste                                                              
Registripidaja Alla Tempel                                                              
                                                                 
KESKKONNA- JA KOMMUNAALOSAKOND                                                              
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Osakonna juhataja Teet Sibrits                                                              
Ehitusinsener Martti Taidre                                                              
Haldur Marko Raudlam                                                              
Jõelähtme ja Rammu kalmistuvaht Jaak Saarma                                                              
Keskkonnanõunik Mailis Ental                                                              
Kommunaalmajanduse insener Arvo Täks                                                              
Saha kalmistuvaht Jaanus Hiis                                                              
                                                                 
HARIDUS-, KULTUURI- JA SOTSIAALOSAKOND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
                                                                 
Osakonna juhataja Carmen Viherpuu                                                              
Kommunikatsioonispetsialist Laura Ruul                                                              
Sotsiaaltööspetsialist Kati Narusberg                                                              
Juhtumikorraldaja Anne Jegorova                                                              
Lastekaitsespetsialist Rita Hanni                                                              
Noorsootöötaja Rita Kirss                                                              
Noorsootöö- ja spordispetsialist Kreete Juurak                                                              
Noorsootöötaja Mihkel Pool                                                              
Noorsootöötaja Mai-Liis Hansson                                                              
Noorsootöötaja Eleri Etverk                                                              
Noortekeskuse koristaja-administraator Siiri Vilimaa                                                              
Noortekeskuse koristaja-administraator Kersti Vaht                                                              
Sotsiaalnõunik Kristiina Välba                                                              
Sotsiaaltööspetsialist Hannes Vetik