November 2022
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Vallavanem Andrus Umboja                                                            
Abivallavanem Art Kuum                                                            
Abivallavanem Priit Põldma                                                            
Arendusnõunik Piia Eller                                                            
                                                               
KANTSELEI                                                            
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Vallasekretär Leho Kure                                                            
Infoturbejuht Rivo Nurk                                                            
IT juht Kalev Algo                                                            
Jurist  Tanel Tobro                                                            
Jurist                                                              
Järelevalveametnik Diana Surkova                                                            
Kantseleispetsialist Kristy Tann                                                            
Sekretär                                                              
Vallasekretäri abi Maire Kivistu                                                            
                                                               
FINANTSOSAKOND                                                            
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Finantsjuht Terje Linder                                                            
Vanemraamatupidaja Jaana Haab                                                            
Vanemraamatupidaja Karin Salumäe                                                            
                                                               
MAA-, EHITUS- JA PLANEERIMISOSAKOND                                                            
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Osakonna juhataja Kristiine Urb                                                            
Ehituskontrolli peaspetsialist Uljana Minakova-Issajeva                                                            
Ehituskontrolli peaspetsialist Mart Pops                                                            
Ehituskontrolli spetsialist Piret Haas                                                            
Maakorraldusspetsialist Kätlin Rennel                                                            
Maanõunik Ülo Laanemets                                                            
Planeerimise assistent Gerli Kelk                                                            
Planeeringuspetsialist Maike Heido                                                            
Planeeringuspetsialist Tiina Skolimowski                                                            
Projekteerimistingimuste menetleja Kaili Velleste                                                            
Registripidaja Alla Tempel                                                            
                                                               
KESKKONNA- JA KOMMUNAALOSAKOND                                                            
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Osakonna juhataja Teet Sibrits                                                            
Ehitusinsener Martti Taidre                                                            
Haldur Marko Raudlam                                                            
Jõelähtme ja Rammu kalmistuvaht Jaak Saarma                                                            
Keskkonnanõunik Mailis Ental                                                            
Kommunaalmajanduse insener                                                              
Saha kalmistuvaht Jaanus Hiis                                                            
                                                               
HARIDUS-, KULTUURI- JA SOTSIAALOSAKOND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
                                                               
Osakonna juhataja Carmen Viherpuu                                                            
Kommunikatsioonispetsialist Laura Ruul                                                            
Sotsiaaltööspetsialist Kati Narusberg                                                            
Juhtumikorraldaja Anne Jegorova                                                            
Lastekaitsespetsialist Rita Hanni                                                            
Noorsootöötaja Rita Kirss                                                            
Noorsootöö- ja spordispetsialist Kreete Juurak                                                            
Noorsootöötaja Mihkel Pool                                                            
Noorsootöötaja Mai-Liis Hansson                                                            
Noorsootöötaja                                                              
Noortekeskuse koristaja-administraator Siiri Vilimaa                                                            
Noortekeskuse koristaja-administraator Kersti Vaht                                                            
Sotsiaalnõunik Kristiina Välba                                                            
Sotsiaaltööspetsialist Hannes Vetik