veebruar 2023
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Vallavanem Andrus Umboja                                                        
Abivallavanem Art Kuum                                                        
Abivallavanem Priit Põldma                                                        
Arendusnõunik Piia Eller                                                        
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
KANTSELEI                                                        
                                                           
Vallasekretär Leho Kure                                                        
Infoturbejuht Rivo Nurk                                                        
IT juht Kalev Algo                                                        
Jurist  Tanel Tobro                                                        
Jurist Elvis Tõnnison                                                        
Järelevalveametnik Diana Surkova                                                        
Kantseleispetsialist Kristy Tann                                                        
Registripidaja Alla Tempel                                                        
Vallasekretäri abi Maire Kivistu                                                        
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
FINANTSOSAKOND                                                        
                                                           
Finantsjuht Terje Linder                                                        
Vanemraamatupidaja Jaana Haab                                                        
Vanemraamatupidaja Karin Salumäe                                                        
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
MAA-, EHITUS- JA PLANEERIMISOSAKOND                                                        
                                                           
Osakonna juhataja Kristiine Urb                                                        
Ehituskontrolli peaspetsialist Uljana Minakova-Issajeva                                                        
Ehituskontrolli peaspetsialist Mart Pops                                                        
Ehituskontrolli spetsialist Piret Haas                                                        
Maakorraldusspetsialist Kätlin Rennel                                                        
Maanõunik Ülo Laanemets                                                        
Planeerimise assistent Gerli Kelk                                                        
Planeeringuspetsialist Maike Heido                                                        
Planeeringuspetsialist Tiina Skolimowski                                                        
Projekteerimistingimuste menetleja Kaili Velleste                                                        
                                                         
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
KESKKONNA- JA KOMMUNAALOSAKOND                                                        
                                                           
Osakonna juhataja Teet Sibrits                                                        
Ehitusinsener Martti Taidre                                                        
Haldur/teede- ja heakorraspetsialist Marko Raudlam                                                        
Jõelähtme ja Rammu kalmistuvaht Jaak Saarma                                                        
Keskkonnanõunik Mailis Ental                                                        
Kommunaalmajanduse insener                                                          
Saha kalmistuvaht Jaanus Hiis                                                        
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
HARIDUS-, KULTUURI- JA SOTSIAALOSAKOND                                                        
                                                           
Osakonna juhataja Carmen Viherpuu                                                        
Kommunikatsioonispetsialist Laura Ruul                                                        
Sotsiaaltööspetsialist Kati Narusberg                                                        
Juhtumikorraldaja Anne Jegorova                                                        
Lastekaitsespetsialist Rita Hanni                                                        
Noorsootöötaja Rita Kirss                                                        
Noorsootöö- ja spordispetsialist Maarja Mehiste                                                        
Noorsootöötaja Mihkel Pool                                                        
Noorsootöötaja Mai-Liis Hansson                                                        
Noorsootöötaja                                                          
Noortekeskuse koristaja-administraator Siiri Vilimaa                                                        
Noortekeskuse koristaja-administraator Kersti Vaht                                                        
Sotsiaalnõunik Kristiina Välba                                                        
Sotsiaaltööspetsialist Hannes Vetik