juuni 2023
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Vallavanem Andrus Umboja                                                            
Abivallavanem Art Kuum                                                            
Abivallavanem Priit Põldma                                                            
Arendusnõunik Piia Eller                                                            
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
KANTSELEI                                                            
                                                               
Vallasekretär Leho Kure                                                            
Infoturbejuht Rivo Nurk                                                            
IT juht Kalev Algo                                                            
Jurist  Tanel Tobro                                                            
Jurist Elvis Tõnnison                                                            
Järelevalveametnik Diana Surkova                                                            
Kantseleispetsialist Kristy Tann                                                            
Registripidaja Alla Tempel                                                            
Vallasekretäri abi Maire Kivistu                                                            
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
FINANTSOSAKOND                                                            
                                                               
Finantsjuht Terje Linder                                                            
Vanemraamatupidaja Jaana Haab                                                            
Vanemraamatupidaja Karin Salumäe                                                            
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MAA-, EHITUS- JA PLANEERIMISOSAKOND                                                            
                                                               
Osakonna juhataja Kristiine Urb                                                            
Ehituskontrolli peaspetsialist Uljana Minakova-Issajeva                                                            
Ehituskontrolli peaspetsialist Mart Pops                                                            
Ehituskontrolli spetsialist Piret Haas                                                            
Maakorraldusspetsialist Kätlin Rennel                                                            
Maanõunik Ülo Laanemets                                                            
Planeerimise assistent Gerli Kelk                                                            
Planeeringuspetsialist Maike Heido                                                            
Planeeringuspetsialist Tiina Skolimowski                                                            
Projekteerimistingimuste menetleja Kaili Velleste                                                            
                                                               
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
KESKKONNA- JA KOMMUNAALOSAKOND                                                            
                                                               
Osakonna juhataja Teet Sibrits                                                            
Ehitusinsener Martti Taidre                                                            
Teede- ja heakorraspetsialist Marko Raudlam                                                            
Jõelähtme ja Rammu kalmistuvaht Jaak Saarma                                                            
Keskkonnanõunik Mailis Ental                                                            
Kinnisvarahaldur Viktoria Urb                                                            
Saha kalmistuvaht Jaanus Hiis                                                            
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
HARIDUS-, KULTUURI- JA SOTSIAALOSAKOND                                                            
                                                               
Osakonna juhataja Carmen Viherpuu                                                            
Kommunikatsioonispetsialist Laura Ruul                                                            
Sotsiaaltööspetsialist Kati Narusberg                                                            
Juhtumikorraldaja Anne Jegorova                                                            
Lastekaitsespetsialist Rita Hanni                                                            
Noorsootöötaja Rita Kirss                                                            
Noorsootöö- ja spordispetsialist Maarja Mehiste                                                            
Noorsootöötaja Mihkel Pool                                                            
Noorsootöötaja Mai-Liis Hansson                                                            
Noorsootöötaja                                                              
Noortekeskuse koristaja-administraator Siiri Vilimaa                                                            
Noortekeskuse koristaja-administraator Kersti Vaht                                                            
Sotsiaalnõunik Kristiina Välba                                                            
Sotsiaaltööspetsialist Hannes Vetik                                                            
Sotsiaaltööspetsialist Carmen Ridalaan